Vår framtid är akut hotad. För att undvika 1.5 grader måste industriländer halvera utsläppen till slutet av 2022. Därför höjer nu vi våra röster och hjälper lärosäten att leda vägen genom att leva som de lär.

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Contact us!