Är du vår nya styrelseledamot?

ENGLISH BELOW

Vår framtid är akut hotad. För att undvika 1.5 grader måste industriländer halvera utsläppen till slutet av 2022. Därför höjer nu vi våra röster och hjälper lärosäten att leda vägen genom att leva som de lär. Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden. Förutom den nationella styrelsen så består Klimatstudenterna idag av 15 lokalgrupper och en internationell arbetsgrupp

Vill du vara en del av den nationella styrelsen som jobbar på just nationell nivå med ett aktivt påverkansarbete för att hjälpa Sveriges lärosäten att minska det egna utsläppet? Är du sugen på att omsätta din klimatångest till handling? Vill du utveckla kompetenser du inte visste att du hade tillsammans med andra drivna klimatkämpar?

Klimatstudenterna har hittills;
– Arbetat med uppstart av lokala grupper och namninsamlingar,
– Arrangerat två nationella Klimatstudentkonferenser,
– Startat en rektorstävling mellan Sveriges lärosäten för minskade utsläpp
– Träffat ministrar och påverkat utformningen av regeringens regleringsbrev med tydligare klimatkrav på Sveriges lärosäten.

Styrelsen är ett glatt och fokuserat gäng som nu är i behov av fler engagerade röster och händer. För att kunna hinna med allt som behöver planeras och ordnas med så letar vi nu efter fyra nya, peppade ledamöter. Möten sker digitalt varje vecka, och du kan söka varhelst i landet du bor.

Sittande styrelseledamöter beskriver uppdraget som grymt roligt, lärorikt, stärkande för självförtroendet och en merit på CV:t. Det är utmanande men också utvecklande, och ger garanterad chans att utvidga sitt nätverk av klimatengagerade!

Uppdraget löper från det extrainsatta årsmötet den 20 maj fram till sommaren 2021. Sista ansökningsdag är 4 maj. Skicka in din nominering här –>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeTcsgtmruhvgWpxPxFn8PNze9hTKZzE7f517JPJZbxk7xhw/viewform?fbzx=-5668876364641886567

——————————————–

ENGLISH

Our future is threatened. In order to avoid 1,5 degrees, industrialized countries must reduce their emissions by 50% by 2022. As students we now raise our voices and advocate to help our universities lead the way and practise what they teach. Climate Students was formed by students at SLU in Uppsala. In November 2018 students from Uppsala, Gothenburg and Stockholm founded the organisation Climate Students Sweden. In addition to the National Board, the Climate Students are made up of 15 local groups that are spread through out Sweden and an international committee, devoted to spread the movement to other countries.

Do you want to be apart of the National Board who is devoted to carry out an active advocacy to help Sweden’s universities to lower their emissions? Are you ready to turn your climate anxiety to climate action? Do you want to developed skills you didn’t know you had together with other climate advocats?

So far the Climate Students have;
– Helped to start 15 local groups through out Sweden
– Organized two Climate Student conferences
– Started a Principal contest for reduced emissions from universities,
– Helped the government to adjust the Universities appropration to include sharper formulations on their role in the climate transition

The National Board is an energized and inclusive group of people who mix joyful and serious business. We are now looking for four new, motivated people to join the board. The board has digital meetings every week. You can apply from anywhere in the country.

Current board members describe the position as fun, educating, a boost for your self confidence and a merit to your resume. It is challenging but also developing, and will for sure give you a great chance to increase your social network of climate activists and engaged people!

The position runs from the special general meeting the 20th of May until summer 2021. Last day to apply is 4th of May. Apply by filling out this form –>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeTcsgtmruhvgWpxPxFn8PNze9hTKZzE7f517JPJZbxk7xhw/viewform?fbzx=-5668876364641886567

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Kontakta oss!