Ansök till nationella styrelsen!

(English below)

OBS – fyll i formuläret längre ner och boka en tid i Doodlen för att kandidera!

Är du student och brinner för klimatet? Är du sugen på att omsätta din klimatångest i handling? Vill du utveckla kompetenser du inte visste att du hade tillsammans med andra drivna klimatkämpar? Sök då till Klimatstudenternas nationella styrelse!

Klimatstudenterna hjälper Sveriges lärosäten att skyndsamt minska sina utsläpp i linje med sin egen forskning. Hittills har föreningen:
– Vuxit från ett fåtal studenter på SLU i Uppsala till lokala grupper runt om i Sverige samt en internationell rörelse;
– Arrangerat fyra nationella Klimatstudentkonferenser med klimatstudenter från hela landet;
– Genomfört fyra klimatrankingar av Sveriges lärosätens klimatarbete;
– Fått in krav på hållbarhetsarbete i regeringens regleringsbrev till statliga lärosäten;
– Genomfört namninsamlingar och drivit förändring på lärosäten i hela Sverige.

Och mer är på gång! Styrelsen är ett glatt och fokuserat gäng och nu är tiden kommen för nya Klimatstudenter att ta vid när några av de gamla avgår. För att passa bra i rollen som styrelseledamot tror vi att du är väl insatt i klimatfrågan, är bra på att samarbeta, har ett stort personligt engagemang i klimatfrågan och ett driv att agera. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete och/eller tidigare engagemang i någon av klimatstudenternas lokala grupper är meriterande men inget krav – vi lär av varandra! Specifikt letar vi efter en kassör, internationell representant samt drivna projektledare och projektdeltagare.

Styrelsen arbetar efter Klimatstudenternas verksamhetsplan med organisation, internationalisering och påverkansarbete. Förutom det löpande styrelsearbetet genomförs varje år en ranking av lärosätenas klimatarbete och en nationell konferens. Sittande styrelseledamöter beskriver uppdraget som grymt roligt, lärorikt, stärkande för självförtroendet och en merit på CV:t. Det är lika utmanande som utvecklande, och ger garanterad chans att utvidga ditt nätverk av klimatengagerade! Tidsmässigt tar uppdraget ca 5 timmar i veckan, men det går i perioder och beror på vilka projekt du går med i!

Uppdraget löper från årsmötet den 31:e januari 2024 fram till januariårsmötet 2025 (dvs. minst ett år). Vi uppmuntrar dock till längre engagemang. Sista ansökningsdag är17:e januari och intervjuer sker löpande – så sök gärna redan nu! Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Tror du att du är rätt person för uppdraget? Fyll i ansökan och boka tid för din intervju här.   

Vi ser fram mot att lära känna dig under intervjun!
——————————————–

NOTE – fill out the form below and book a time in the Doodle.

Are you a student and passionate about the climate? Are you eager to turn your climate anxiety into action? Do you want to develop skills you did not know you had together with other driven climate activists? Apply for a position on Climate Students national board!

Climate Students help Sweden’s higher education institutions rapidly reduce their emissions in line with their own research. So far, Climate Students has:
– Grown from a few students at SLU in Uppsala to local groups around Sweden and an international movement;
– Arranged four national Climate Student Conferences with Climate Students from all over the country;
– Carried out four Climate Actions Rankings of Sweden’s universities’ climate work;
– Helped the government to adjust the Universities appropriation letter to include sharper formulations on their role in the climate transition
– Carried out petitions and pushed for change at universities all over Sweden

And more is coming up! The National Board is an energized and inclusive group of people who mix joyful and serious business – now is your chance to join! To fit well in the role as a board member, we believe that you are well acquainted with the climate issues, have a great personal commitment to the climate issue, and are eager to act. Previous involvement in one of the Climate Students’ local groups or in board work is a merit but not a requirement. We are specifically looking for a treasurer and a International Representative, but also driven people who want to lead or participate in projects.

The board works according to the Climate Students’ plan of operations with the organisation, internationalization and advocacy work. In addition to the ongoing board work, a ranking of the higher education institutions’ climate work and a national conference are conducted every year. Sitting board members describe the commitment as incredibly fun, educational, strengthening self-confidence and a merit on the CV. It is as challenging as it is evolving, and is guaranteed to expand your network of climate-conscious people! In terms of time, the commitment takes an estimated 5 hours a week, but it varies depending on the projects.

The commitment runs from the annual meeting on January 31st 2024 until the January annual meeting 2025 (i.e. at least one year). The last day to apply is January 17th and interviews are ongoing – so apply sooner rather than later! Great emphasis is placed on personal qualities. Are you the person we are looking for? Fill in the form and book an appointment for your interview here.

We look forward to getting to know you in an interview!

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Contact us!