Climate Action Ranking 2020

Go to the English version of this page

Resultatet av Climate Action Ranking

Vill du veta mer?

Läs vårt pressmeddelande – Studenter rankar universitet och högskolor efter deras klimatarbete.

Du hittar mer information i vår rapport där vi går in i detalj på hur vi gjort rankingen.

Varför har vi gjort denna ranking?

Vi i Klimatstudenterna menar att Sveriges universitet och högskolor har en unik roll, både symboliskt och praktiskt,  i att realisera klimatomställningen i samhället. Symboliskt, genom att agera på den forskning de själva producerar – genom att leva som de lär. Praktiskt – genom att vara partipolitiskt och religiöst obundna institutioner utan vinstkrav berikade med enorm kunskap och kompetens och med det uttalade uppdraget att utbilda, forska och samverka.

2019 skärpte regeringen kraven på lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling och att minska sin egen direkta, negativa påverkan på miljön, inklusive utsläpp av växthusgaser. Under samma år skrev 37 lärosäten på det s.k. Klimatramverket för högskolor, som säger att lärosätenas utsläpp 2030 ska vara i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål. Det finns dock ingen instans som kommer följa upp lärosätena på deras åtaganden inom ramen för Klimatramverket – utöver Klimatstudenterna.

Två saker som motiverar lärosäten är rankingar och söktryck. Vi vill få lärosätena att förstå att framtida söktryck kan påverkas av hur de jobbar med sina egna direkta utsläpp, genom att göra en ranking utifrån just detta! Greta-generationen som under 2018/2019 tagit till gatorna kommer under de kommande åren att söka in till universitet och högskolor. Precis som det franska studentmanifestet kommunicerade till företag att de inte ville jobba för sådana som inte bidrar till omställningen vill vi kommunicera till lärosätena att studenter framöver inte kommer söka sig till universitet som inte lever som de lär. 

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Contact us!