Climate Action Ranking 2024

Du hittar mer information i vår rapport där vi går in i detalj på hur vi gjort rankingen.

Klimatranking: Lärosätena inte i linje med Sveriges klimatmål

Klimatstudenterna släpper sin årliga Climate Action Ranking som rankar klimatarbetet på Sveriges universitet och högskolor. Rankingen baseras på en enkät som besvaras av Sveriges institutioner för högre utbildning. Svaren används sedan för att ranka lärosätenas klimatarbete.

Den globala uppvärmningen har överskridit 1,1 grader jämfört med förindustriell tid och klimatförändringarnas effekter är redan påtagliga. För att undvika att överskrida 1,5-gradersmålet fastslaget i Parisavtalet krävs omedelbara insatser. Klimatstudenterna släpper sin årliga Climate Action Ranking för att understryka lärosätenas roll i klimatomställningen och vikten av att de implementerar åtgärder som ligger i linje med den egna forskningen.

Rankningen baseras på lärosätenas flygutsläpp, klimatmål, handlingsplaner och måluppfyllelse.

I år har 21 av Sveriges högskolor och universitet rankats där  Malmö universitet hamnade i topp.

Trots ökad medvetenhet, uppsatta nationella mål samt ett Klimatramverket för universitet och högskolor fortsätter utsläppen från flygresor att öka för majoriteten av universiteten, vilket understryker det akuta behovet av innovativa lösningar och förändringar i akademin. Även om många universitet har uppsatta mål om nettonollutsläpp till 2045, saknar de ofta kortsiktiga planer, etappmål och strategier som är nödvändiga för att göra dessa långsiktiga mål möjliga att uppnå.

Vi tror att universiteten har möjlighet att leda vägen mot en hållbar framtid och uppmanar därför till omedelbara åtgärder för att hejda klimatpåverkan från utbildningsinstitutioner över hela Sverige

Tidigare rankingar

Climate Action Ranking 2023

Climate Action Ranking 2022 (ENG)

Climate Action Ranking 2021

Climate Action Ranking 2020

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Contact us!