#IdeasForAction


Under våren 2020 genomförde vi kampanjen #IdeasForAction då vi samlade in 99 idéer på hur lärosäten kan minska sina utsläpp. Kampanjen resulterade i Students’ climate action paper for universities in Sweden. Handlingsplanen lämnades över till MLUH-nätverket på deras nätverksträff i juni 2020 och kan användas som en idébank för såväl anställda på lärosäten som Klimatstudenter.

Det är med andra ord fritt fram att göra alla dessa idéer till verklighet!

Kampanjen #IdeasForAction genomfördes våren 2020 och 99 idéer samlades in från studenter.

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Kontakta oss!