Kontakt

Bilden är på Klimatstudenternas nationella styrelse. Från vänster: Josefine Kyhlström Blomqvist, Rosmarie Sundström, Daniel Carlson, Emma Bergeling. Foto: Max Ekholm. Under ett extra årsmöte 13 februari 2019 valdes Elin Johnson, Moa Andersson och June Johansson till ytterligare ledamöter.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss i Klimatstudenterna Sverige!

info@klimatstudenterna.se

Facebook Klimatstudenterna Sverige

Facebook Climate Students International

Instagram Klimatstudenterna Sverige

Lokala grupper

Lokala klimatstudentgrupper

Pressrum

ETC 2018-11-01 Studenter och forskare: ”Dags att kavla upp ärmarna”

EXTRAKT 2018-11-01 Tryck på universiteten att minska sina utsläpp

Studentradion 2018-11-11 Studenter strejkar för klimatet

Nyhetsbrev klimatnätverket okt 2018 Klimatstudenterna ställer krav på universiteten – minska flygresandet

KTH Aktuellt 2018-11-20 Sally har startat en studentförening för klimatet

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.
Kontakta oss!