Starta upp

Så här gör du/ni för att starta upp en klimatstudentgrupp på ert lärosäte:

1. Kontakta oss

 • Läs igenom stadgarna för vår förening Klimatstudenterna Sverige.
 • Kontakta oss i Klimatstudenterna Sverige (vår nationella förening) om att du/ni är på gång så bokar vi in ett onlinemöte där ni får stöd och information om vår rörelse. Om det finns fler intresserade på ert lärosäte parar vi ihop er. 

2. Mobilisera

 • Starta en egen Facebooksida för “Klimatstudenterna  – [ditt lärosäte]”. Använd samma profil- och omslagsbild som Klimatstudenterna – Sverige.
 • Bjud in vänner till sidan och kontakta studenter som du/ni tror är intresserade.
 • Sätt upp vår affisch.

3. Kom igång

 • Ha ett uppstartsmöte om vad ni vill göra och vem som gör vad. Ni kan ha undergrupper för olika aktiviteter.
 • Utse vem av er som kan vara er representant i vår nationella rörelse.
 • Under verktyg finns tips på aktiviteter och mallar som ni gärna får använda.

3. Rädda framtiden

 • Hjälp ert lärosäte att snabbt minska utsläppen för att rädda framtiden! 
 • Peppa varandra IRL och på sociala medier. Ha kul!
 • Under Verktyg hittar ni tips på vad ni kan göra.
 • Utgå ifrån era behov och hur ni mår. Hjälps åt och ta hjälp!

<3 Ni är klimathjältar!

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.

Kontakta oss!