Verktyg

För att rädda framtiden gäller det att vi nu kavlar upp ärmarna. Utsläppen måste halveras inom fyra år och genom att leva som de lär kan lärosätena visa vägen. Utvecklingsområdena och sturkturen ser olika ut på respektive lärosäte, och ni får i er grupp bestämma vilka sätt som passar er bäst.

Målet är att hjälpa lärosätena minska sina utsläpp med 16% per år vilket innebär en halvering på fyra år (dvs. till slutet av år 2022). Processen för att komma dit:

  1. Samla fakta: hur ser utsläppen på ert lärosäte ut? Det finns ofta information på lärosätets hemsida. Om ni inte hittar kan ni ta kontakt med miljöchefen/liknande. Oftast är flyget en stor utsläppskälla. Andra stora utsläppskällor kan vara mat och energi.
  2. Hjälp lärosätet anta målen. Genom de olika metoderna nedan, eller andra som passar er, kan ni hjälpa lärosätet att anta mål för att halvera sina utsläpp inom fyra år. Ju längre tid som går desto snabbare behöver utsläppen minska (vi uppdaterar kontinuerligt). Alla vinner på att rivstarta arbetet nu. Vi kommer även samarbeta nationellt för att visa på den stora efterfrågan som finns på att lärosäten ska leva som de lär.

Exempel på hur vi hjälper lärosäten att ställa om:

  • Samverkan med miljöansvariga, kårer och forskare Läs mer...
  • Namninsamling för att visa lärosäten vad studenter vill Läs mer...
  • Klimatlunch med lärosätens ledningar och styrelser Läs mer...
  • Klimatstrejk med Greta Thunberg på fredagar Läs mer...
  • Klimathackaton för att hitta vägar framåt Läs mer...
  • Klassbesök för att engagera Läs mer...

——————————————————————————–

Hör gärna av er till oss för att få fler tips

Material

Använd gärna materialet i er klimatstudentgrupp eller för att sprida ordet om oss.

Affisch A3

Presentation miljöchefer

Presentation workshop

Faktaunderlag

Lärosätenas rapportering av utsläpp till Naturvårdsverket.

För att få veta mer om lärosätets utsläpp kan ni kolla efter miljömål på lärosätets hemsida. Kontakta även gärna lärosätets miljöledning, ofta finns en miljöchef eller miljösamordnare, för att få veta mer om hur arbetet går; vilka handlingsplaner och hinder som finns. Fråga då även vad ni i er klimatstudentgrupp kan hjälpa till med för att arbetet ska ta fart vad gäller mål i linje med klimatforskningen och omställningen.

Högskolelagen innebär bl.a. följande paragrafer som är helt i linje med vad Klimatstudenterna vill:

  • Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
  • Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Intervju med Johan Rockström efter IPCC-rapporten.

Forskares debattartikel om halvering av utsläppen inom fyra år.

Forskares debattartikel om att lärosäten måste gå före genom att leva som de lär.

Grafisk profil

För användning av Klimatstudenternas logotyp kontakta oss.

Logotyp vit

Logotyp svart

Omslagsbild

Vårt typsnitt är Playfair display

Våra färger

Vi räddar framtiden

Klimatstudenterna startades upp av studenter på SLU i Uppsala. I November 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige. Målet är att snabbt växa till en nationell och internationell studentrörelse med lokala klimatstudentgrupper och rädda framtiden.
Kontakta oss!